++++++laatste nieuws+++++++laatste nieuws++++++

Verbazingwekkende toename visvangst
Het leek op een incident maar steeds meer schepen van de Recreatieondernemers Waddenzee West melden goede vangsten van –let op- jonge schar. Ook de bot komt weer binnen. En het lijkt steeds beter te gaan. Als dit zo doorzet, is er sprake van een drastische ommekeer ten goede in de ontwikkeling van de laatste jaren.

Huwelijk sluiten aan boord
Een van de schepen is onlangs gecertificeerd als plaats waar een huwelijk officieel voltrokken kan worden. De ambtenaar van de burgerlijke stand is aanwezig en de schipper geeft extra glans aan de gebeurtenis door in zijn meest officiële uniform op te treden (*).

Asverstrooiing
Het is mogelijk om de as van geliefde nabestaanden op plechtige wijze en met alle égards uit te strooien op de Waddenzee. De deelnemers ontvangen na afloop een document waarbij op de zeekaart de exacte locatie wordt aangegeven (*).

(*)Let de activiteitenlijst per schip in het overzicht.